31 March 2010

Manifest pentru un proiect deschis eRomania / Manifesto for an open eRomanaia project

[RO] Manifest pentru un proiect deschis eRomania

Un grup de iniţiativă pentru susţinerea a şapte principii în realizarea unei eRomânii deschise:
1. Accesul deschis la întreg conţinutul creat în cadrul proiectului, disponibil pe Internet
2. Publicarea într-un format deschis a tuturor datelor publice obţinute în cadrul unei activităţi finanţate cu bani publici
3. Reutilizarea conţinutului deja disponibil pe Internet. (inclusiv cel pus de instituţii publice)
4. Utilizarea formatelor şi standardelelor deschise în cadrul proiectului eRomania
5. Publicarea tuturor programelor de calculator dezvoltate din bani publici pe un site specializat şi sub licenţe deschise
6. Respectarea standardelor de accesibilitate
7. Realizarea unor proiecte necesare pentru domeniul public, nu concurarea cu sectorul privat

Cititi mai multe si semnati[EN] Manifesto for an open eRomanaia project

An initiative group for supporting seven principles for an open eRomania:
1. Open access to the entire content created inside the project, available on the Internet
2. Publising in an open format all the public data obtained in activities financed with public money
3. Reuse of the content already existing on the Internet (including the content created by the public institutions)
4. Use of open formats and open standards inside the eRomania project
5. Publising all the computer programs created with public money on a specialised website and under free licenses
6. Compliance with the accessibility standards
7. Implementing orjects needed for the public domain, not competing with the private sector

Red more and sign

No comments:

Post a Comment